Základní charakteristiky Bohuňovice

 Údaj
Kód obce500 852
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 257
Orná půda (ha)1 019
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)43
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)42
Zemědělská půda (ha)1 105
Lesní půda (ha)11
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)98
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem502
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem61
Stavebnictví81
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel111
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti63
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti44
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci364
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání55
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 257
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži20
ženy12
Zemřelí celkem16
muži9
ženy7
Přirozený přírůstek celkem16
muži11
ženy5
Přistěhovalí celkem44
muži24
ženy20
Vystěhovalí celkem65
muži38
ženy27
Saldo migrace celkem-21
muži-14
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-3
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 251
ženy1 304
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem376
muži183
ženy193
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži906
ženy891
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem382
muži162
ženy220
Střední stav obyvatel k 1.7.2 574
muži1 264
ženy1 310
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services