Základní charakteristiky Dolany

 Údaj
Kód obce501 646
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 377
Orná půda (ha)864
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)83
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)174
Zemědělská půda (ha)1 122
Lesní půda (ha)1 067
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)139
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem580
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem82
Stavebnictví78
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel117
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti70
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci408
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání74
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy42
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 377
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži14
ženy14
Zemřelí celkem18
muži12
ženy6
Přirozený přírůstek celkem10
muži2
ženy8
Přistěhovalí celkem80
muži41
ženy39
Vystěhovalí celkem63
muži26
ženy37
Saldo migrace celkem17
muži15
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem27
muži17
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 279
ženy1 314
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem482
muži251
ženy231
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži864
ženy878
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem369
muži164
ženy205
Střední stav obyvatel k 1.7.2 555
muži1 259
ženy1 296
Průměrný věk38,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services