Základní charakteristiky Dub nad Moravou

 Údaj
Kód obce501 794
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 523
Orná půda (ha)1 255
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)15
Zemědělská půda (ha)1 341
Lesní půda (ha)35
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)86
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem335
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem45
Stavebnictví63
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel71
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci260
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 523
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži12
ženy11
Zemřelí celkem12
muži8
ženy4
Přirozený přírůstek celkem11
muži4
ženy7
Přistěhovalí celkem30
muži11
ženy19
Vystěhovalí celkem42
muži17
ženy25
Saldo migrace celkem-12
muži-6
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-2
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži789
ženy780
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem256
muži142
ženy114
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži549
ženy530
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem234
muži98
ženy136
Střední stav obyvatel k 1.7.1 578
muži791
ženy787
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services