Základní charakteristiky Grygov

 Údaj
Kód obce501 841
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 272
Orná půda (ha)449
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)4
Zemědělská půda (ha)485
Lesní půda (ha)630
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)123
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem311
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem48
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel68
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci223
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 272
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži3
ženy7
Zemřelí celkem14
muži5
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem46
muži25
ženy21
Vystěhovalí celkem41
muži13
ženy28
Saldo migrace celkem5
muži12
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem1
muži10
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži722
ženy747
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem238
muži116
ženy122
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži523
ženy474
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem234
muži83
ženy151
Střední stav obyvatel k 1.7.1 461
muži710
ženy751
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services