Základní charakteristiky Hlubočky

 Údaj
Kód obce502 146
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 232
Orná půda (ha)74
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)274
Zemědělská půda (ha)400
Lesní půda (ha)1 579
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)41
Ostatní plochy (ha)180
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem771
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem79
Stavebnictví105
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel178
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství46
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí62
Profesní, vědecké a technické činnosti66
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti59
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci566
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání64
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy90
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 232
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem39
muži18
ženy21
Zemřelí celkem53
muži32
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-14
muži-14
ženy0
Přistěhovalí celkem130
muži59
ženy71
Vystěhovalí celkem151
muži68
ženy83
Saldo migrace celkem-21
muži-9
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem-35
muži-23
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 103
ženy2 203
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem627
muži319
ženy308
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 483
ženy1 465
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem731
muži301
ženy430
Střední stav obyvatel k 1.7.4 367
muži2 147
ženy2 220
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services