Základní charakteristiky Litovel

 Údaj
Kód obce503 444
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 640
Orná půda (ha)2 475
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)162
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)179
Zemědělská půda (ha)2 825
Lesní půda (ha)1 142
Vodní plochy (ha)96
Zastavěné plochy (ha)127
Ostatní plochy (ha)449
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 965
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství97
Průmysl celkem333
Stavebnictví233
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel405
Doprava a skladování53
Ubytování, stravování a pohostinství109
Informační a komunikační činnosti31
Peněžnictví a pojišťovnictví34
Činnosti v oblasti nemovitostí70
Profesní, vědecké a technické činnosti197
Administrativní a podpůrné činnosti25
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení13
Vzdělávání28
Zdravotní a sociální péče38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti48
Ostatní činnosti165
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno58
podle právní formyStátní organizace14
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti123
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci1 439
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání174
Zemědělští podnikatelé29
Ostatní právní formy171
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček13
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní9
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 17
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 640
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem88
muži40
ženy48
Zemřelí celkem86
muži52
ženy34
Přirozený přírůstek celkem2
muži-12
ženy14
Přistěhovalí celkem147
muži65
ženy82
Vystěhovalí celkem196
muži91
ženy105
Saldo migrace celkem-49
muži-26
ženy-23
Přírůstek/úbytek celkem-47
muži-38
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 863
ženy5 011
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 371
muži673
ženy698
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 478
ženy3 319
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 706
muži712
ženy994
Střední stav obyvatel k 1.7.9 903
muži4 894
ženy5 009
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services