Základní charakteristiky Lutín

 Údaj
Kód obce503 657
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)820
Orná půda (ha)636
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)677
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)99
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem562
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství5
Průmysl celkem103
Stavebnictví73
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel133
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti67
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace14
Finanční podniky0
Živnostníci392
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání69
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 820
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži15
ženy19
Zemřelí celkem18
muži11
ženy7
Přirozený přírůstek celkem16
muži4
ženy12
Přistěhovalí celkem120
muži50
ženy70
Vystěhovalí celkem98
muži44
ženy54
Saldo migrace celkem22
muži6
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem38
muži10
ženy28
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 580
ženy1 669
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem508
muži245
ženy263
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 138
ženy1 119
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem484
muži197
ženy287
Střední stav obyvatel k 1.7.3 195
muži1 559
ženy1 636
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services