Základní charakteristiky Štěpánov

 Údaj
Kód obce505 161
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 684
Orná půda (ha)1 903
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)64
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)139
Zemědělská půda (ha)2 106
Lesní půda (ha)319
Vodní plochy (ha)43
Zastavěné plochy (ha)60
Ostatní plochy (ha)156
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem679
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem76
Stavebnictví101
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel143
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí20
Profesní, vědecké a technické činnosti68
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti62
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci507
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání57
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy52
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 684
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem46
muži24
ženy22
Zemřelí celkem26
muži14
ženy12
Přirozený přírůstek celkem20
muži10
ženy10
Přistěhovalí celkem74
muži34
ženy40
Vystěhovalí celkem75
muži31
ženy44
Saldo migrace celkem-1
muži3
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem19
muži13
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 643
ženy1 769
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem507
muži237
ženy270
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 188
ženy1 177
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem540
muži218
ženy322
Střední stav obyvatel k 1.7.3 391
muži1 626
ženy1 765
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services