Základní charakteristiky Těšetice

 Údaj
Kód obce505 269
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 248
Orná půda (ha)1 110
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)2
Zemědělská půda (ha)1 138
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)77
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem262
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem40
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel61
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci185
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 248
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži8
ženy8
Zemřelí celkem13
muži8
ženy5
Přirozený přírůstek celkem3
muži0
ženy3
Přistěhovalí celkem32
muži16
ženy16
Vystěhovalí celkem28
muži14
ženy14
Saldo migrace celkem4
muži2
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem7
muži2
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži653
ženy684
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem208
muži98
ženy110
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži458
ženy442
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem229
muži97
ženy132
Střední stav obyvatel k 1.7.1 315
muži638
ženy677
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services