Základní charakteristiky Uničov

 Údaj
Kód obce505 587
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 826
Orná půda (ha)3 528
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)119
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)160
Zemědělská půda (ha)3 807
Lesní půda (ha)375
Vodní plochy (ha)61
Zastavěné plochy (ha)149
Ostatní plochy (ha)435
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 143
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem332
Stavebnictví290
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel490
Doprava a skladování68
Ubytování, stravování a pohostinství119
Informační a komunikační činnosti33
Peněžnictví a pojišťovnictví36
Činnosti v oblasti nemovitostí85
Profesní, vědecké a technické činnosti212
Administrativní a podpůrné činnosti28
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání29
Zdravotní a sociální péče43
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti33
Ostatní činnosti154
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno79
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti156
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 532
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání238
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy183
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 10
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 826
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem109
muži55
ženy54
Zemřelí celkem149
muži73
ženy76
Přirozený přírůstek celkem-40
muži-18
ženy-22
Přistěhovalí celkem153
muži70
ženy83
Vystěhovalí celkem285
muži133
ženy152
Saldo migrace celkem-132
muži-63
ženy-69
Přírůstek/úbytek celkem-172
muži-81
ženy-91
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 679
ženy5 959
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 526
muži786
ženy740
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 045
ženy3 968
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 099
muži848
ženy1 251
Střední stav obyvatel k 1.7.11 873
muži5 795
ženy6 078
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)9
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 13
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení12
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services