Základní charakteristiky Velký Týnec

 Údaj
Kód obce505 650
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 062
Orná půda (ha)1 393
Chmelnice (ha)69
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)74
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)25
Zemědělská půda (ha)1 563
Lesní půda (ha)262
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)44
Ostatní plochy (ha)179
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem576
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem83
Stavebnictví96
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel126
Doprava a skladování34
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti52
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci425
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání54
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy46
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 062
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži19
ženy15
Zemřelí celkem14
muži7
ženy7
Přirozený přírůstek celkem20
muži12
ženy8
Přistěhovalí celkem133
muži64
ženy69
Vystěhovalí celkem42
muži25
ženy17
Saldo migrace celkem91
muži39
ženy52
Přírůstek/úbytek celkem111
muži51
ženy60
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 348
ženy1 401
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem499
muži241
ženy258
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži959
ženy936
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem355
muži148
ženy207
Střední stav obyvatel k 1.7.2 599
muži1 290
ženy1 309
Průměrný věk38,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services