Základní charakteristiky Zápy

 Údaj
Kód obce505 781
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)876
Orná půda (ha)690
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)9
Zemědělská půda (ha)724
Lesní půda (ha)8
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)101
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem196
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem23
Stavebnictví32
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel66
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci118
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy48
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 876
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem3
muži0
ženy3
Přirozený přírůstek celkem4
muži4
ženy0
Přistěhovalí celkem35
muži21
ženy14
Vystěhovalí celkem53
muži35
ženy18
Saldo migrace celkem-18
muži-14
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-10
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži447
ženy379
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem130
muži64
ženy66
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži337
ženy248
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem111
muži46
ženy65
Střední stav obyvatel k 1.7.834
muži454
ženy380
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services