Základní charakteristiky Opava

 Údaj
Kód obce505 927
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 061
Orná půda (ha)5 985
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)399
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)323
Zemědělská půda (ha)6 707
Lesní půda (ha)506
Vodní plochy (ha)156
Zastavěné plochy (ha)486
Ostatní plochy (ha)1 205
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem14 130
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství277
Průmysl celkem1 673
Stavebnictví1 473
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 739
Doprava a skladování251
Ubytování, stravování a pohostinství655
Informační a komunikační činnosti232
Peněžnictví a pojišťovnictví265
Činnosti v oblasti nemovitostí792
Profesní, vědecké a technické činnosti1 987
Administrativní a podpůrné činnosti193
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení23
Vzdělávání289
Zdravotní a sociální péče232
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti472
Ostatní činnosti1 014
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno296
podle právní formyStátní organizace69
Akciové společnosti90
Obchodní společnosti1 297
Družstevní organizace22
Finanční podniky0
Živnostníci9 592
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 451
Zemědělští podnikatelé103
Ostatní právní formy1 472
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček10
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní22
Středisko pro volný čas dětí a mládeže6
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 23
Hřbitov8
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 061
Počet katastrů16
Počet územně technických jednotek18
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem581
muži315
ženy266
Zemřelí celkem577
muži271
ženy306
Přirozený přírůstek celkem4
muži44
ženy-40
Přistěhovalí celkem848
muži370
ženy478
Vystěhovalí celkem1 079
muži509
ženy570
Saldo migrace celkem-231
muži-139
ženy-92
Přírůstek/úbytek celkem-227
muži-95
ženy-132
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži27 978
ženy30 076
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem8 368
muži4 301
ženy4 067
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži19 864
ženy20 025
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem9 797
muži3 813
ženy5 984
Střední stav obyvatel k 1.7.58 490
muži28 149
ženy30 341
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola19
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)4
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)11
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol12
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť5
obory nástavbového studia5
Základní umělecká škola2
Konzervatoře1
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem40
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení3
Azylové domy2
Chráněné bydlení4
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny8
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)66
Tělocvičny (vč. školních)25
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté8
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)43
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení3
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení3
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé37
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa44
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 62
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty15
Ostatní samostatná zařízení29
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče19
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci3
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services