Základní charakteristiky Bolatice

 Údaj
Kód obce506 214
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 324
Orná půda (ha)771
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)48
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)23
Zemědělská půda (ha)841
Lesní půda (ha)359
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)45
Ostatní plochy (ha)78
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem857
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem164
Stavebnictví199
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel154
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví19
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti60
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti61
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci687
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání74
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 324
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem44
muži14
ženy30
Zemřelí celkem36
muži20
ženy16
Přirozený přírůstek celkem8
muži-6
ženy14
Přistěhovalí celkem58
muži30
ženy28
Vystěhovalí celkem59
muži26
ženy33
Saldo migrace celkem-1
muži4
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem7
muži-2
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 194
ženy2 243
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem706
muži341
ženy365
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 603
ženy1 508
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem620
muži250
ženy370
Střední stav obyvatel k 1.7.4 398
muži2 171
ženy2 227
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services