Základní charakteristiky Dolní Benešov

 Údaj
Kód obce506 702
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 481
Orná půda (ha)696
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)211
Zemědělská půda (ha)950
Lesní půda (ha)20
Vodní plochy (ha)242
Zastavěné plochy (ha)52
Ostatní plochy (ha)217
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem824
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem123
Stavebnictví166
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel199
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti71
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci618
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání80
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy50
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 481
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem36
muži19
ženy17
Zemřelí celkem50
muži22
ženy28
Přirozený přírůstek celkem-14
muži-3
ženy-11
Přistěhovalí celkem60
muži24
ženy36
Vystěhovalí celkem82
muži37
ženy45
Saldo migrace celkem-22
muži-13
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-36
muži-16
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 052
ženy2 115
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem562
muži294
ženy268
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 482
ženy1 453
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem670
muži276
ženy394
Střední stav obyvatel k 1.7.4 220
muži2 079
ženy2 141
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services