Základní charakteristiky Chvalčov

 Údaj
Kód obce506 737
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 295
Orná půda (ha)182
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)49
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)175
Zemědělská půda (ha)411
Lesní půda (ha)1 729
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)130
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem439
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem66
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel95
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství43
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci332
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 295
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem22
muži10
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-6
ženy-9
Přistěhovalí celkem41
muži22
ženy19
Vystěhovalí celkem29
muži14
ženy15
Saldo migrace celkem12
muži8
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži2
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži781
ženy845
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem201
muži100
ženy101
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži553
ženy567
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem305
muži128
ženy177
Střední stav obyvatel k 1.7.1 639
muži790
ženy849
Průměrný věk43,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services