Základní charakteristiky Holasovice

 Údaj
Kód obce507 113
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 623
Orná půda (ha)1 305
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)96
Zemědělská půda (ha)1 437
Lesní půda (ha)26
Vodní plochy (ha)21
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)113
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem271
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem43
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel54
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci198
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 623
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži6
ženy3
Zemřelí celkem13
muži8
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-2
ženy-2
Přistěhovalí celkem34
muži17
ženy17
Vystěhovalí celkem33
muži17
ženy16
Saldo migrace celkem1
muži0
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži-2
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži685
ženy689
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem210
muži106
ženy104
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži514
ženy464
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem186
muži65
ženy121
Střední stav obyvatel k 1.7.1 381
muži694
ženy687
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services