Základní charakteristiky Pržno

 Údaj
Kód obce507 181
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)294
Orná půda (ha)137
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)28
Zemědělská půda (ha)189
Lesní půda (ha)13
Vodní plochy (ha)21
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)52
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem232
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem33
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti18
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci164
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 294
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži5
ženy6
Zemřelí celkem14
muži9
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-4
ženy1
Přistěhovalí celkem38
muži18
ženy20
Vystěhovalí celkem26
muži11
ženy15
Saldo migrace celkem12
muži7
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem9
muži3
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži565
ženy463
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem149
muži70
ženy79
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži453
ženy320
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem106
muži42
ženy64
Střední stav obyvatel k 1.7.1 018
muži565
ženy453
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení2
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services