Základní charakteristiky Hrabyně

 Údaj
Kód obce507 261
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 001
Orná půda (ha)306
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)53
Zemědělská půda (ha)385
Lesní půda (ha)543
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)54
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem231
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem28
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel45
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci160
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy31
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 001
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži2
ženy2
Zemřelí celkem26
muži18
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-22
muži-16
ženy-6
Přistěhovalí celkem39
muži21
ženy18
Vystěhovalí celkem26
muži16
ženy10
Saldo migrace celkem13
muži5
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-11
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži572
ženy592
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem163
muži80
ženy83
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži378
ženy394
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem229
muži114
ženy115
Střední stav obyvatel k 1.7.1 171
muži578
ženy593
Průměrný věk45,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services