Základní charakteristiky Kobeřice

 Údaj
Kód obce507 504
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 715
Orná půda (ha)1 092
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)94
Zemědělská půda (ha)1 231
Lesní půda (ha)269
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)48
Ostatní plochy (ha)148
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem624
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem132
Stavebnictví162
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel100
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti46
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci504
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání54
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 715
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži12
ženy15
Zemřelí celkem30
muži17
ženy13
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-5
ženy2
Přistěhovalí celkem36
muži15
ženy21
Vystěhovalí celkem42
muži19
ženy23
Saldo migrace celkem-6
muži-4
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-9
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 651
ženy1 620
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem518
muži270
ženy248
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 220
ženy1 117
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem416
muži161
ženy255
Střední stav obyvatel k 1.7.3 290
muži1 661
ženy1 629
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services