Základní charakteristiky Milíkov

 Údaj
Kód obce507 547
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)916
Orná půda (ha)139
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)334
Zemědělská půda (ha)507
Lesní půda (ha)299
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)91
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem165
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem23
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel31
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci119
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 915
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži4
ženy10
Zemřelí celkem16
muži8
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-4
ženy2
Přistěhovalí celkem27
muži14
ženy13
Vystěhovalí celkem22
muži9
ženy13
Saldo migrace celkem5
muži5
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem3
muži1
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži662
ženy655
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem207
muži107
ženy100
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži484
ženy436
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem190
muži71
ženy119
Střední stav obyvatel k 1.7.1 299
muži658
ženy641
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services