Základní charakteristiky Kravaře

 Údaj
Kód obce507 580
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 937
Orná půda (ha)1 153
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)73
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)362
Zemědělská půda (ha)1 588
Lesní půda (ha)42
Vodní plochy (ha)49
Zastavěné plochy (ha)74
Ostatní plochy (ha)184
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 451
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství39
Průmysl celkem246
Stavebnictví352
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel304
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství58
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti138
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti34
Ostatní činnosti103
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno40
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti91
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 160
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání94
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy65
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 937
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem74
muži41
ženy33
Zemřelí celkem62
muži27
ženy35
Přirozený přírůstek celkem12
muži14
ženy-2
Přistěhovalí celkem117
muži53
ženy64
Vystěhovalí celkem103
muži51
ženy52
Saldo migrace celkem14
muži2
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem26
muži16
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 350
ženy3 412
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 042
muži527
ženy515
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 405
ženy2 304
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 011
muži418
ženy593
Střední stav obyvatel k 1.7.6 725
muži3 325
ženy3 400
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services