Základní charakteristiky Slavkov

 Údaj
Kód obce510 289
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 104
Orná půda (ha)688
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)82
Zemědělská půda (ha)811
Lesní půda (ha)175
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)63
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem366
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem44
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci282
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání36
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 104
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži7
ženy9
Zemřelí celkem16
muži4
ženy12
Přirozený přírůstek celkem0
muži3
ženy-3
Přistěhovalí celkem58
muži23
ženy35
Vystěhovalí celkem32
muži12
ženy20
Saldo migrace celkem26
muži11
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem26
muži14
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži924
ženy966
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem317
muži161
ženy156
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži663
ženy650
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem260
muži100
ženy160
Střední stav obyvatel k 1.7.1 861
muži910
ženy951
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services