Základní charakteristiky Šilheřovice

 Údaj
Kód obce510 432
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 165
Orná půda (ha)823
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)36
Zemědělská půda (ha)887
Lesní půda (ha)1 047
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)179
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem312
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem50
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel74
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci240
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 165
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži10
ženy5
Zemřelí celkem14
muži11
ženy3
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem36
muži18
ženy18
Vystěhovalí celkem37
muži15
ženy22
Saldo migrace celkem-1
muži3
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem0
muži2
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži785
ženy811
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem247
muži129
ženy118
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži569
ženy555
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem225
muži87
ženy138
Střední stav obyvatel k 1.7.1 605
muži785
ženy820
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services