Základní charakteristiky Štěpánkovice

 Údaj
Kód obce510 483
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 253
Orná půda (ha)1 007
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)77
Zemědělská půda (ha)1 124
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)83
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem585
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem88
Stavebnictví156
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel98
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti49
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti44
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci461
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání67
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 253
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži20
ženy14
Zemřelí celkem31
muži15
ženy16
Přirozený přírůstek celkem3
muži5
ženy-2
Přistěhovalí celkem73
muži38
ženy35
Vystěhovalí celkem49
muži26
ženy23
Saldo migrace celkem24
muži12
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem27
muži17
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 551
ženy1 621
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem512
muži267
ženy245
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 142
ženy1 123
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem395
muži142
ženy253
Střední stav obyvatel k 1.7.3 158
muži1 529
ženy1 629
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services