Základní charakteristiky Vítkov

 Údaj
Kód obce511 021
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 500
Orná půda (ha)2 378
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)93
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)480
Zemědělská půda (ha)2 951
Lesní půda (ha)2 013
Vodní plochy (ha)78
Zastavěné plochy (ha)92
Ostatní plochy (ha)366
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 107
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství98
Průmysl celkem136
Stavebnictví134
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel274
Doprava a skladování56
Ubytování, stravování a pohostinství66
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví19
Činnosti v oblasti nemovitostí40
Profesní, vědecké a technické činnosti69
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti91
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno46
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti53
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci843
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání85
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy98
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 503
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem67
muži27
ženy40
Zemřelí celkem91
muži38
ženy53
Přirozený přírůstek celkem-24
muži-11
ženy-13
Přistěhovalí celkem118
muži49
ženy69
Vystěhovalí celkem133
muži63
ženy70
Saldo migrace celkem-15
muži-14
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-39
muži-25
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 904
ženy3 038
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem866
muži442
ženy424
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 062
ženy1 993
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 021
muži400
ženy621
Střední stav obyvatel k 1.7.6 018
muži2 940
ženy3 078
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)13
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné2
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services