Základní charakteristiky Přerov

 Údaj
Kód obce511 382
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 844
Orná půda (ha)2 818
Chmelnice (ha)73
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)315
Ovocné sady (ha)48
Trvalé trávní porosty (ha)260
Zemědělská půda (ha)3 513
Lesní půda (ha)564
Vodní plochy (ha)87
Zastavěné plochy (ha)302
Ostatní plochy (ha)1 377
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem9 596
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství125
Průmysl celkem1 131
Stavebnictví982
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 724
Doprava a skladování222
Ubytování, stravování a pohostinství497
Informační a komunikační činnosti176
Peněžnictví a pojišťovnictví165
Činnosti v oblasti nemovitostí510
Profesní, vědecké a technické činnosti1 274
Administrativní a podpůrné činnosti146
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení15
Vzdělávání185
Zdravotní a sociální péče175
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti265
Ostatní činnosti720
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno291
podle právní formyStátní organizace41
Akciové společnosti83
Obchodní společnosti957
Družstevní organizace29
Finanční podniky0
Živnostníci6 420
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 016
Zemědělští podnikatelé48
Ostatní právní formy1 019
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček15
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 13
Hřbitov7
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 848
Počet katastrů14
Počet územně technických jednotek14
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem416
muži217
ženy199
Zemřelí celkem445
muži234
ženy211
Přirozený přírůstek celkem-29
muži-17
ženy-12
Přistěhovalí celkem626
muži290
ženy336
Vystěhovalí celkem855
muži414
ženy441
Saldo migrace celkem-229
muži-124
ženy-105
Přírůstek/úbytek celkem-258
muži-141
ženy-117
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži21 724
ženy23 100
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem5 910
muži3 046
ženy2 864
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži15 151
ženy15 032
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem8 731
muži3 527
ženy5 204
Střední stav obyvatel k 1.7.45 253
muži21 920
ženy23 333
Průměrný věk43,0
ŠkolstvíMateřská škola16
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)11
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia4
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem19
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny6
Domy s pečovatelskou službou8
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)22
Tělocvičny (vč. školních)17
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)28
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé21
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa28
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Samostatná ordinace lékaře specialisty 51
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty11
Ostatní samostatná zařízení36
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče19
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services