Základní charakteristiky Metylovice

 Údaj
Kód obce512 184
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 113
Orná půda (ha)73
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)75
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)441
Zemědělská půda (ha)589
Lesní půda (ha)400
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)94
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem369
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem56
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti65
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci288
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 113
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži9
ženy7
Zemřelí celkem11
muži3
ženy8
Přirozený přírůstek celkem5
muži6
ženy-1
Přistěhovalí celkem57
muži29
ženy28
Vystěhovalí celkem29
muži16
ženy13
Saldo migrace celkem28
muži13
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem33
muži19
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži858
ženy882
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem264
muži127
ženy137
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži618
ženy580
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem278
muži113
ženy165
Střední stav obyvatel k 1.7.1 680
muži824
ženy856
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services