Základní charakteristiky Brodek u Přerova

 Údaj
Kód obce512 800
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)891
Orná půda (ha)688
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)9
Zemědělská půda (ha)724
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)116
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem355
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem48
Stavebnictví44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel90
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci240
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy31
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 891
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži3
ženy10
Zemřelí celkem19
muži5
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-2
ženy-4
Přistěhovalí celkem43
muži18
ženy25
Vystěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Saldo migrace celkem16
muži5
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem10
muži3
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 017
ženy1 035
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem295
muži157
ženy138
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži725
ženy691
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem341
muži135
ženy206
Střední stav obyvatel k 1.7.2 053
muži1 013
ženy1 040
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services