Základní charakteristiky Kyjovice

 Údaj
Kód obce512 907
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)693
Orná půda (ha)267
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)98
Zemědělská půda (ha)395
Lesní půda (ha)248
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)35
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem136
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství5
Průmysl celkem20
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci101
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 693
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži2
ženy7
Zemřelí celkem22
muži10
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-8
ženy-5
Přistěhovalí celkem30
muži13
ženy17
Vystěhovalí celkem17
muži7
ženy10
Saldo migrace celkem13
muži6
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem0
muži-2
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži399
ženy413
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem119
muži59
ženy60
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži270
ženy259
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem164
muži70
ženy94
Střední stav obyvatel k 1.7.810
muži400
ženy410
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services