Základní charakteristiky Dřevohostice

 Údaj
Kód obce513 229
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)848
Orná půda (ha)421
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)13
Zemědělská půda (ha)477
Lesní půda (ha)261
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)73
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem269
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem47
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel50
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci188
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 848
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži5
ženy5
Zemřelí celkem18
muži10
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-5
ženy-3
Přistěhovalí celkem26
muži11
ženy15
Vystěhovalí celkem37
muži18
ženy19
Saldo migrace celkem-11
muži-7
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-19
muži-12
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži776
ženy739
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem191
muži97
ženy94
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži580
ženy500
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem244
muži99
ženy145
Střední stav obyvatel k 1.7.1 542
muži791
ženy751
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services