Základní charakteristiky Vestec

 Údaj
Kód obce513 458
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)472
Orná půda (ha)342
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)10
Zemědělská půda (ha)371
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)63
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem890
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem81
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel348
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti23
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí75
Profesní, vědecké a technické činnosti122
Administrativní a podpůrné činnosti17
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno34
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti195
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci482
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy205
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 472
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži22
ženy19
Zemřelí celkem8
muži5
ženy3
Přirozený přírůstek celkem33
muži17
ženy16
Přistěhovalí celkem157
muži78
ženy79
Vystěhovalí celkem114
muži64
ženy50
Saldo migrace celkem43
muži14
ženy29
Přírůstek/úbytek celkem76
muži31
ženy45
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 087
ženy1 134
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem485
muži250
ženy235
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži763
ženy808
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem165
muži74
ženy91
Střední stav obyvatel k 1.7.2 126
muži1 049
ženy1 077
Průměrný věk34,3
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services