Základní charakteristiky Horní Moštěnice

 Údaj
Kód obce513 491
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)982
Orná půda (ha)775
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)18
Zemědělská půda (ha)840
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)101
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem340
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem44
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel92
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti34
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci240
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 982
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži8
ženy2
Zemřelí celkem16
muži10
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-2
ženy-4
Přistěhovalí celkem50
muži23
ženy27
Vystěhovalí celkem34
muži12
ženy22
Saldo migrace celkem16
muži11
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem10
muži9
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži837
ženy818
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem257
muži142
ženy115
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži583
ženy526
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem289
muži112
ženy177
Střední stav obyvatel k 1.7.1 633
muži817
ženy816
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services