Základní charakteristiky Kojetín

 Údaj
Kód obce514 055
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 109
Orná půda (ha)2 059
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)145
Zemědělská půda (ha)2 295
Lesní půda (ha)359
Vodní plochy (ha)72
Zastavěné plochy (ha)74
Ostatní plochy (ha)310
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 097
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství49
Průmysl celkem152
Stavebnictví214
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel255
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství58
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí39
Profesní, vědecké a technické činnosti102
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti71
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci811
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání102
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy99
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 107
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem61
muži27
ženy34
Zemřelí celkem68
muži38
ženy30
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-11
ženy4
Přistěhovalí celkem88
muži37
ženy51
Vystěhovalí celkem129
muži57
ženy72
Saldo migrace celkem-41
muži-20
ženy-21
Přírůstek/úbytek celkem-48
muži-31
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 135
ženy3 195
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem961
muži499
ženy462
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 219
ženy2 088
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 062
muži417
ženy645
Střední stav obyvatel k 1.7.6 416
muži3 180
ženy3 236
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services