Základní charakteristiky Kokory

 Údaj
Kód obce514 152
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)671
Orná půda (ha)334
Chmelnice (ha)128
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)28
Zemědělská půda (ha)534
Lesní půda (ha)53
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)54
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem206
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem31
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel42
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci149
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 671
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem13
muži5
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-1
ženy-4
Přistěhovalí celkem16
muži7
ženy9
Vystěhovalí celkem29
muži16
ženy13
Saldo migrace celkem-13
muži-9
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-10
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži523
ženy614
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem151
muži75
ženy76
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži380
ženy408
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem198
muži68
ženy130
Střední stav obyvatel k 1.7.1 163
muži536
ženy627
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services