Základní charakteristiky Potštát

 Údaj
Kód obce517 101
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 407
Orná půda (ha)1 068
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 015
Zemědělská půda (ha)2 120
Lesní půda (ha)902
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)331
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem211
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství49
Průmysl celkem38
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci165
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 408
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži4
ženy5
Zemřelí celkem13
muži10
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-6
ženy2
Přistěhovalí celkem23
muži9
ženy14
Vystěhovalí celkem35
muži14
ženy21
Saldo migrace celkem-12
muži-5
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-16
muži-11
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži601
ženy577
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem148
muži79
ženy69
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži441
ženy397
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem192
muži81
ženy111
Střední stav obyvatel k 1.7.1 191
muži615
ženy576
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services