Základní charakteristiky Prosenice

 Údaj
Kód obce517 151
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)625
Orná půda (ha)331
Chmelnice (ha)67
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)22
Zemědělská půda (ha)448
Lesní půda (ha)26
Vodní plochy (ha)26
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)106
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem136
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem23
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel31
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci96
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 625
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem11
muži7
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-5
ženy-1
Přistěhovalí celkem19
muži8
ženy11
Vystěhovalí celkem21
muži7
ženy14
Saldo migrace celkem-2
muži1
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-8
muži-4
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži426
ženy429
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem107
muži55
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži303
ženy281
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem164
muži68
ženy96
Střední stav obyvatel k 1.7.858
muži424
ženy434
Průměrný věk42,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services