Základní charakteristiky Skalička

 Údaj
Kód obce517 747
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)414
Orná půda (ha)229
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)15
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)51
Zemědělská půda (ha)298
Lesní půda (ha)60
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)36
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem107
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem20
Stavebnictví9
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel18
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci78
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 414
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem7
muži5
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-3
ženy1
Přistěhovalí celkem21
muži12
ženy9
Vystěhovalí celkem11
muži7
ženy4
Saldo migrace celkem10
muži5
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem8
muži2
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži245
ženy315
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem92
muži45
ženy47
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži171
ženy228
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem69
muži29
ženy40
Střední stav obyvatel k 1.7.548
muži240
ženy308
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services