Základní charakteristiky Střítež nad Ludinou

 Údaj
Kód obce517 909
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 483
Orná půda (ha)660
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)229
Zemědělská půda (ha)933
Lesní půda (ha)458
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)67
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem163
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem29
Stavebnictví13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci118
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 483
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem9
muži7
ženy2
Přirozený přírůstek celkem2
muži-1
ženy3
Přistěhovalí celkem18
muži9
ženy9
Vystěhovalí celkem19
muži12
ženy7
Saldo migrace celkem-1
muži-3
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem1
muži-4
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži408
ženy425
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem113
muži49
ženy64
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži303
ženy270
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem147
muži56
ženy91
Střední stav obyvatel k 1.7.830
muži411
ženy419
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services