Základní charakteristiky Tovačov

 Údaj
Kód obce519 146
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 277
Orná půda (ha)1 146
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)43
Zemědělská půda (ha)1 232
Lesní půda (ha)148
Vodní plochy (ha)326
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)536
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem453
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem57
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel111
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci335
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání47
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 276
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži12
ženy15
Zemřelí celkem46
muži15
ženy31
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-3
ženy-16
Přistěhovalí celkem67
muži26
ženy41
Vystěhovalí celkem47
muži18
ženy29
Saldo migrace celkem20
muži8
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem1
muži5
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 199
ženy1 300
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem345
muži176
ženy169
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži829
ženy859
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem466
muži194
ženy272
Střední stav obyvatel k 1.7.2 516
muži1 198
ženy1 318
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services