Základní charakteristiky Bernartice

 Údaj
Kód obce524 891
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 852
Orná půda (ha)2 272
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)182
Zemědělská půda (ha)2 500
Lesní půda (ha)160
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)123
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem211
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem32
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel30
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci166
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 852
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži3
ženy4
Zemřelí celkem8
muži6
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-3
ženy2
Přistěhovalí celkem31
muži12
ženy19
Vystěhovalí celkem38
muži14
ženy24
Saldo migrace celkem-7
muži-2
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-8
muži-5
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži475
ženy421
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem161
muži79
ženy82
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži347
ženy265
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem123
muži49
ženy74
Střední stav obyvatel k 1.7.904
muži478
ženy426
Průměrný věk39,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services