Základní charakteristiky Bludov

 Údaj
Kód obce525 588
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 668
Orná půda (ha)777
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)72
Ovocné sady (ha)19
Trvalé trávní porosty (ha)147
Zemědělská půda (ha)1 015
Lesní půda (ha)394
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)190
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem591
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem87
Stavebnictví86
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel153
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci456
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání52
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 668
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži17
ženy16
Zemřelí celkem37
muži20
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-3
ženy-1
Přistěhovalí celkem61
muži29
ženy32
Vystěhovalí celkem67
muži27
ženy40
Saldo migrace celkem-6
muži2
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-1
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 544
ženy1 573
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem452
muži217
ženy235
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 106
ženy1 032
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem527
muži221
ženy306
Střední stav obyvatel k 1.7.3 139
muži1 546
ženy1 593
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services