Základní charakteristiky Benešov

 Údaj
Kód obce529 303
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 687
Orná půda (ha)1 728
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)122
Ovocné sady (ha)35
Trvalé trávní porosty (ha)479
Zemědělská půda (ha)2 364
Lesní půda (ha)1 378
Vodní plochy (ha)84
Zastavěné plochy (ha)142
Ostatní plochy (ha)720
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 800
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství137
Průmysl celkem509
Stavebnictví626
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 500
Doprava a skladování151
Ubytování, stravování a pohostinství262
Informační a komunikační činnosti93
Peněžnictví a pojišťovnictví137
Činnosti v oblasti nemovitostí192
Profesní, vědecké a technické činnosti612
Administrativní a podpůrné činnosti74
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání89
Zdravotní a sociální péče82
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti120
Ostatní činnosti404
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno312
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti34
Obchodní společnosti482
Družstevní organizace11
Finanční podniky0
Živnostníci3 294
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání506
Zemědělští podnikatelé35
Ostatní právní formy583
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 687
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem204
muži108
ženy96
Zemřelí celkem144
muži73
ženy71
Přirozený přírůstek celkem60
muži35
ženy25
Přistěhovalí celkem432
muži211
ženy221
Vystěhovalí celkem411
muži180
ženy231
Saldo migrace celkem21
muži31
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem81
muži66
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 933
ženy8 608
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 422
muži1 223
ženy1 199
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 676
ženy5 813
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 630
muži1 034
ženy1 596
Střední stav obyvatel k 1.7.16 467
muži7 883
ženy8 584
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem8
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny5
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 22
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče12
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services