Základní charakteristiky Bystřice

 Údaj
Kód obce529 451
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 336
Orná půda (ha)3 708
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)144
Ovocné sady (ha)26
Trvalé trávní porosty (ha)731
Zemědělská půda (ha)4 608
Lesní půda (ha)1 061
Vodní plochy (ha)131
Zastavěné plochy (ha)104
Ostatní plochy (ha)432
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 092
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem147
Stavebnictví167
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel251
Doprava a skladování37
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví30
Činnosti v oblasti nemovitostí23
Profesní, vědecké a technické činnosti105
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti102
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno75
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti74
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci803
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání94
Zemědělští podnikatelé30
Ostatní právní formy88
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 337
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce26
ObyvatelstvoŽivě narození celkem47
muži25
ženy22
Zemřelí celkem37
muži22
ženy15
Přirozený přírůstek celkem10
muži3
ženy7
Přistěhovalí celkem90
muži42
ženy48
Vystěhovalí celkem97
muži53
ženy44
Saldo migrace celkem-7
muži-11
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem3
muži-8
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 143
ženy2 195
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem719
muži364
ženy355
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 514
ženy1 465
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem640
muži265
ženy375
Střední stav obyvatel k 1.7.4 297
muži2 128
ženy2 169
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services