Základní charakteristiky Čechtice

 Údaj
Kód obce529 486
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 941
Orná půda (ha)2 147
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)65
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)402
Zemědělská půda (ha)2 624
Lesní půda (ha)1 071
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)175
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem324
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem71
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel70
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci249
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 941
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce14
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži10
ženy4
Zemřelí celkem20
muži11
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-1
ženy-5
Přistěhovalí celkem23
muži14
ženy9
Vystěhovalí celkem23
muži11
ženy12
Saldo migrace celkem0
muži3
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži2
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži677
ženy738
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem212
muži107
ženy105
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži470
ženy485
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem248
muži100
ženy148
Střední stav obyvatel k 1.7.1 412
muži670
ženy742
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services