Základní charakteristiky Čerčany

 Údaj
Kód obce529 516
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)645
Orná půda (ha)201
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)75
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)41
Zemědělská půda (ha)318
Lesní půda (ha)195
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)98
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem715
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem107
Stavebnictví121
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel145
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti86
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti57
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno44
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci546
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání59
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy69
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 645
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem39
muži21
ženy18
Zemřelí celkem27
muži14
ženy13
Přirozený přírůstek celkem12
muži7
ženy5
Přistěhovalí celkem85
muži42
ženy43
Vystěhovalí celkem53
muži26
ženy27
Saldo migrace celkem32
muži16
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem44
muži23
ženy21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 379
ženy1 366
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem466
muži246
ženy220
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži928
ženy913
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem438
muži205
ženy233
Střední stav obyvatel k 1.7.2 714
muži1 367
ženy1 347
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services