Základní charakteristiky Dolní Kralovice

 Údaj
Kód obce529 648
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 722
Orná půda (ha)826
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)121
Zemědělská půda (ha)967
Lesní půda (ha)411
Vodní plochy (ha)226
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)97
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem183
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem32
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel38
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci136
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 721
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži5
ženy3
Zemřelí celkem18
muži12
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-7
ženy-3
Přistěhovalí celkem27
muži17
ženy10
Vystěhovalí celkem29
muži14
ženy15
Saldo migrace celkem-2
muži3
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-4
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži459
ženy456
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem123
muži65
ženy58
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži333
ženy305
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem154
muži61
ženy93
Střední stav obyvatel k 1.7.928
muži462
ženy466
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services