Základní charakteristiky Chotýšany

 Údaj
Kód obce529 818
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 397
Orná půda (ha)596
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)177
Zemědělská půda (ha)797
Lesní půda (ha)447
Vodní plochy (ha)51
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)84
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem146
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem26
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel21
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci108
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 397
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-1
muži0
ženy-1
Přistěhovalí celkem35
muži15
ženy20
Vystěhovalí celkem8
muži3
ženy5
Saldo migrace celkem27
muži12
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem26
muži12
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži260
ženy255
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem88
muži45
ženy43
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži187
ženy181
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem59
muži28
ženy31
Střední stav obyvatel k 1.7.483
muži246
ženy237
Průměrný věk38,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services