Základní charakteristiky Jankov

 Údaj
Kód obce529 842
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 980
Orná půda (ha)1 650
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)392
Zemědělská půda (ha)2 088
Lesní půda (ha)666
Vodní plochy (ha)59
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)135
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem195
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem25
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel30
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci142
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 980
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži3
ženy8
Zemřelí celkem20
muži10
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-7
ženy-2
Přistěhovalí celkem26
muži10
ženy16
Vystěhovalí celkem22
muži9
ženy13
Saldo migrace celkem4
muži1
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-6
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži405
ženy510
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem129
muži56
ženy73
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži290
ženy340
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem156
muži59
ženy97
Střední stav obyvatel k 1.7.920
muži415
ženy505
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services