Základní charakteristiky Lešany

 Údaj
Kód obce530 051
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 444
Orná půda (ha)553
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)93
Zemědělská půda (ha)686
Lesní půda (ha)501
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)211
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem171
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem27
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel33
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci135
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 445
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem6
muži2
ženy4
Přirozený přírůstek celkem2
muži2
ženy0
Přistěhovalí celkem43
muži22
ženy21
Vystěhovalí celkem22
muži6
ženy16
Saldo migrace celkem21
muži16
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem23
muži18
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži348
ženy356
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem123
muži63
ženy60
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži247
ženy239
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem95
muži38
ženy57
Střední stav obyvatel k 1.7.662
muži320
ženy342
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services